Privacy & Disclaimer

Voor het gebruik van degenadebron.nl zul je soms je persoonsgegevens in moeten vullen. Bijvoorbeeld om een brochure te downloaden, of een nieuwsbrief te ontvangen. Wij begrijpen dat je daar als bezoeker moeite mee kan hebben. We leggen graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan. degenadebron.nl wordt beheerd door Stichting De Genadebron.

Privacy Statement

Stichting De Genadebron gevestigd en kantoorhoudende te Bunschoten (3752 CB) aan de Polstraat 30, hierna te noemen “Stichting De Genadebron” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Stichting De Genadebron verwerkt je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert Stichting De Genadebron je over de manier waarop Stichting De Genadebron uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Stichting De Genadebron worden aangeboden op www.degenadebron.nl.

1. Uitleg registratie persoonsgegevens

Doel

Stichting De Genadebron verzameld en verwerkt je persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.degenadebron.nl. ga je akkoord met deze privacyverklaring en geeft je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Stichting De Genadebron zal je gegevens alleen gebruiken voor de daar bijbehorende doelen, hieronder aangegeven:

Abonnees nieuwsbrief
Abonnees op onze De Genadebron Nieuwsbrief ontvangen maximaal 12 maal per jaar onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief zullen we onze activiteiten, getuigenissen en evenementen onder de aandacht brengen. Wij zullen hierbij de volgende gegevens registreren: voornaam, achternaam en e- mailadres.

Deelnemers van onze activiteiten
Voor onze conferenties en andere activiteiten vragen wij gegevens om de deelnemers vervolgens te kunnen bereiken. Verder worden de voornaam en achternaam gebruikt om naambadges te maken die de deelnemers dragen tijdens onze conferentie. Voor het aanmelden van onze activiteiten registreren wij de volgende gegevens: aanhef, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (verplichte velden). De Genadebron Vrienden
De Genadebron Vrienden ondersteunen ons periodiek om onze activiteiten voort te kunnen zetten. Van hen verzamelen we de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-nummer, mandaatnummer, mandaatdatum, bedrag dat zij ons ondersteunen, frequentie van ondersteunen.

Nieuwsbrief

Je kunt je aanmelden voor onze De Genadebron Nieuwsbrief. Nieuwsbriefabonnees ontvangen iedere dinsdag onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief zullen we onze activiteiten, getuigenissen en evenementen onder de aandacht brengen. Indien je geen nieuwsbrieven van Stichting De Genadebron meer wilt ontvangen, kun je je afmelden via info@degenadebron.nl.

2. Gebruik gegevens

Stichting De Genadebron gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

• Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn.
• Communicatiedoeleinden zoals bevestiging van een aanmelding, een nieuwsbrief over ander contact ten behoeve van het relatiebeheer.
• Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de, stichting Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens een van de activiteiten.
• Het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;• Intern beheer;
• Het behandelen van geschillen;
• Het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
• Het doen uitoefenen van accountantscontrole.

3. Doorgifte aan derden

Stichting De Genadebron geeft je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij Stichting De Genadebron op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

page1image5779648page1image5810848page1image5877824page1image5831440page1image5835392page1image5856816page1image3791488page1image5861392page1image5802528page1image5862016

4. Beveiliging van gegevens

Stichting De Genadebron maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Stichting De Genadebron ontvangt.Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@degenadebron.nl.

5. Beschikbaarheid en wijziging van je gegevens

Je kunt op elk moment inzage vragen in je persoonsgegevens die we verwerken. Ook kun je een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail sturen
naar 
info@degenadebron.nl. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te verwijderen, kun je geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van je persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

6. Website

Cookies
Het is mogelijk dat Stichting De Genadebron tijdens een lopende sessie gebruik maakt van functionele cookies via Google Analytics. Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder te identificeren, bijgehouden. Hierbij gaat het om het bijhouden van de bezochte pagina’s, de duur van de gebruikerssessie, apparaat type, gebruik webbrowser, de bezoekfrequentie en een gedeelte van het IP-adres. Klik hier voor meer informatie over de cookies. De cookies worden niet gedeeld met Google Analytics.

Externe internetpagina’s
Onze website bevat enkele links naar externe internetpagina’s. Stichting De Genadebron is niet aansprakelijk voor het gebruik of inhoud van deze internetpagina’s.

7. Bewaartermijn

Stichting De Genadebron zal de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen verwijderen:

Abonnees nieuwsbrief
Op het moment dat een abonnee zich afmeldt voor de nieuwsbrief zal het e-mailadres van deze persoon binnen 7 werkdagen uit het systeem worden gehaald en worden verwijderd. Deze gegevens worden daarna niet bewaard.

Deelnemers van onze activiteiten
De volledige gegevens van onze deelnemers van onze activiteiten zullen we na 3 maanden verwijderen. Algemene gegevens van deze persoon (naam, achternaam, woonplaats en e-mailadres) zullen we bewaren en koppelen aan je account.

De Genadebron Vrienden:
Na het afmelden om Stichting De Genadebron periodiek te ondersteunen zullen wij de gegevens na 7 jaar verwijderen. Dit is de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten.

8. Wijziging privacyverklaring

Stichting De Genadebron behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.degenadebron.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.degenadebron.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 24-09-2018.

9. Contactgegevens Stichting De Genadebron

Wil je in contact met ons komen of heb je vragen of verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens? Hieronder vind je onze contactgegevens:

Stichting De Genadebron Polstraat 30
3752 AP, BUNSCHOTEN
info@degenadebron.nl

© 2019 Alle rechten voorbehouden aan
Stichting De Genadebron.

Design & Realisatie Matthias Zomer.

TOP